Tvist

Om månget tvist'e de lärde
De lärde som inget visste
Nej, visste gjorde de inte
Ty ingenting fanns att veta


Fridens liljor, Poetissan